Realitātes Transērfings.


Vadims Zēlands

 

Realitātes Transērfings.

1 pakāpe.

Variantu Telpa.

Kopsavilkums.

VARIANTU MODELIS.

Šajā nodaļā sniegts teorētisks ievads Transērfingā. Transērfinga konceptuālā bāze ir variantu modelis – principiāli jauns skatījums uz mūsu pasaules uzbūvi. Cilvēks nezina, ka var kaut ko nevis panākt, bet gluži vienkārši saņemt to, ko vēlas. Kā tas iespējams?

 • Realitātes izpausmes formas ir ļoti daudzveidīgas.

 • Pasaules daudzveidība ir tās galvenā pamatīpašība.

 • Katrs modelis ir tikai realitātes izpausmes atsevišķs aspekts.

 • Jebkuras zinību nozares pamatā ir tās izraudzītais realitātes izpausmes aspekts.

 • Jūsu izvēle vienmēr realizējas. Ko izvēlaties, to arī saņemat.

 • Variantu telpa – tas ir informācijas lauks par to, kas bijis, ir un būs.

 • Informācijas laukā ir jebkuru notikumu potenciālie varianti.

 • Variants sastāv no scenārija un dekorācijām.

 • Telpu var sadalīt sektoros, un katram sektoram ir savs variants.

 • Jo lielāks attālums starp sektoriem, jo lielāka ir variantu atšķirība.

 • Sektori ar aptuveni vienveidīgiem parametriem izkārtojas dzīves līnijā.

 • Materiālā realizācija pārvietojas telpā kā blīvuma sabiezinājums.

 • Domu enerģijas starojums materializē potenciāli iespējamo variantu.

 • Ikviens organisms piedalās materiālās realizācijas veidošanā.

 • Mainoties starojuma parametriem, notiek pāreja uz citu līniju.

 • Jūs nevarat izmainīt scenāriju, bet spējat izvēlēties citu scenāriju.

 • Nevajag cīnīties par laimi- var gluži vienkarši izvēlēties variantu sev pa prātam.

SVĀRSTI.

Cilvēku grupas, kuru domu ievirze ir vienāda, rada energoinformatīvās struktūras – svārstus. Šīs struktūras sāk veidoties patstāvīgi un pakļauj cilvēkus saviem likumiem. Cilvēki paši neapzinās, ka nevilšus darbojas svārstu interesēs. Kā izkļūt no apmatības muklaja ?

 • Svārstu allaž rada vienādā virzienā domājošu cilvēku enerģija.

 • Svārsts ir energoinformatīva struktūra.

 • Svārsts piekritēja domu enerģiju fiksē savā frekvencē.

 • Svārsti savā starpā nežēlīgi cīnās par piekritējiem.

 • Destruktīvais svārsts piekritējiem uzstiepj viņiem svešus mērķus.

 • Svārsts iedarbojas uz cilvēku jūtām, ievilinot viņus savos tīklos.

 • Ja jūs kaut ko aktīvi nevēlaties, tas notiks jūsu dzīvē.

 • Atbrīvoties no svārsta – tas nozīmē izsvītrot to no savas dzīves.

 • Izsvītrot no dzīves nozīmē nevis izvairīties, bet gan ignorēt.

 • Lai apslāpētu svārstu, jāizjauc spēles scenārijs.

 • Labvēlīga vizualizācija viegli apslāpē cilvēku-svārstu.

 • Apslāpēta svārsta enerģija pāriet pie jums.

 • Problēmas atrisina, degradējot vai apslāpējot tās radījušo svārstu.

 • Lai atrisinātu problēma, “izīrējiet sevi”.

 • Lai izvairītos no “karāšanās gaisā”, jāatrod savi svārsti.

 • Nepieciešams izstrādāt pieradumu to visu atcerēties.

VEIKSMES VILNIS.

Metaforām “zilais putns” vai “fortūnas rats” ir pilnīgi materiāls pamats. Sen zināms, ka veiksme un neveiksme seko viena otrai kā baltas un melnas joslas. Kā izvairīties no melnajām joslām savā dzīvē ?

 • Veiksmes vilnis ir labvēlīgu līniju sakopojums variantu telpā.

 • Veiksmju kaskāde seko tikai tad, ja jūs patiesi esat izjutis pirmo panākumu.

 • Destruktīvie svārsti ved jūs projām no veiksmes viļņa.

 • Pārvarējis savu atkarību no svārstiem, jūs iegūstat izvēles brīvību.

 • Uztverot un translējot negatīvo enerģiju, jūs pats sev radāt elli.

 • Uztverot un translējot pozitīvo enerģiju, jūs radāt savu paradīzi.

 • Jūsu domas vienmēr atgriežas pie jums – gluži kā bumerangs.

 • Svārsti jūs nenometīs no viļņa, ja būsit radis to atcerēties.

 • Ieradumu atcerēties var izveidot ar sistemātisku praktizēšanu.

LĪDZSVARS.

Cilvēki paši rada sev problēmas un šķēršļus, bet pēc tam šķiež spēkus to pārvarēšanai. Pretēji vispārpiņemtajiem uzskatiem Transērfings parāda, ka problēmu iemesli ir pavisam citur. Kā atbrīvoties no problēmām savā dzīvē ?

 • Pārmēra potenciāls rodas tikai tad, ja vērtējumam tiek piešķirta nozīme.

 • Tikai svarīgums konkrēti jums, vērtējumam piešķir jūsu enerģiju.

 • Potenciāla lielums pieaug, ja vērtējums izkropļo īstenību.

 • Līdzsvara spēki darbojas, lai katrā ziņā tiktu novērsts pārmēra potenciāls.

 • Līdzsvara spēku darbība ļoti bieži ir pilnīgi pretēja nodomam, kas radījis potenciālu.

 • “Izīrējot sevi”, ieslēdziet iekšējo Uzraugu, kas seko līdzi tam, lai viss noris nevainojami.

 • Neapmierinātība un nosodījums – tie vienmer pavērš līdzsvara spēkus pret jums.

 • Ierastās negatīvās reakcijas noteikti jānomaina pret pozitīvu translāciju.

 • Beznosacījuma mīlestība – tā ir sajūsma, taču bez tiesībām iegūt īpašumā un pielūgt.

 • Nosacījumu izvirzīšana un salīdzināšana allaž rada atkarību.

 • Atkarība izraisa pārmēra potenciālus.

 • Idealizācija un pārvērtēšana vienmēr beidzas ar mītu nogāšanu no pjedestāla.

 • Lai iemantotu pretmīlestību, cilvēkam jaatsakas no īpašnieka tiesībām.

 • Par nicināšanu un godkāri katram noteikti nāksies norēķināties.

 • Atbrīvojieties no nepieciešamības apliecināt savu pārākumu.

 • Centieniem slēpt trūkumus ir pilnīgi pretējs efekts.

 • Jebkuru nepilnvērtību kompensē un mazina jūsu labās īpašības.

 • Jo lielāks mērķa nozīmīgums, jo mazāk izredžu to sasniegt.

 • No nozīmīguma un atkarības potenciāliem brīvas vēlēšanās piepildās.

 • Droši atsakieties no vainas sajūtas un pienākuma attaisnoties.

 • Lai atbrīvotos no vainas sajūtas, pietiek atļauties būt sev pašam.

 • Nevienam nav tiesību jūs tiesāt. Jums ir tiesības būt tam, kas esat.

 • Nauda atnāk pati kā pavadošais atribūts ceļā uz mērķi.

 • Sagaidiet naudu ar mīlestību un uzmanību, bet šķirieties no tās bez rūpēm.

 • Atsakoties no ārējā un iekšējā svarīguma, cilvēks iegūst izvēles brīvību.

 • Vienīgais šķērslis ceļā uz vēlmes piepildīšanos ir svarīgums.

 • Nepārvariet šķēršļus – samaziniet svarīgumu.

 • Rūpējieties neraizējoties.

INDUCĒTĀ PĀREJA.

Kāpēc ikviena vecākā paaudze uzskata, ka agrāk dzīve bija labāka ? Cik daudz paaudžu jau nomainījušās kopš cilvēces vēstures sākuma ! Un katra paaudze ir pārliecināta, ka pasaule kļuvusi sliktāka. Vai iznāk, ka pasaulei ir tendence degradēties ? Taču, ja ta būtu, cilvēcei pietiktu ar dažiem desmitiem paaudžu, un pēc tam visam vajadzētu gluži vienkārši iegāzties ellē. Kas tad īstenībā notiek ?

 • Ikviens cilvēks veido atsevišķu pasaules slāni, kurā viņš dzīvo.

 • Cilvēku pasaule kopumā sastāv no atsevišķiem slāņiem, kas klājas cits pār citu.

 • Izstarojot negatīvo enerģiju, cilvēks pats pasliktina savas pasaules slani.

 • Agresija kļūdaini tiek uzskatīta par spēku, bet neapmierinātība – par normālu reakciju.

 • Atsaukšanās uz negatīvu notikumu inducē pāreju uz negatīvajām dzīves līnijām.

 • Inducētā pāreja iekļauj negatīvo notikumu atsevišķa cilvēka slānī.

 • Neielaidiet savas pasaules slānī nekādu negatīvu informāciju.

 • Neielaist – tas nozīmē nevis izvairīties, bet apzināti ignorēt, neinteresēties.

VARIANTU STRAUME.

Kā rodas priekšnojautas, intuīcija, pareģojumi, atklājumi, kā arī mākslas šedevri ? Vai tiešām izgudro un rada cilvēka prāts ? Variantu straume – tā ir krāšņa dāvana prātam, taču cilvēks to pat nenojauš. Kas ir “zīmes”, un kāpēc tās darbojas ?

 • Prāts interpretē informāciju, izmantojot izveidojušos apzīmējumu komplektu.

 • Dvēsele nedomā un nerunā, bet jūt un zina.

 • Prāts spēj radīt tikai relatīvi jaunu mājas versiju no vecajiem klucīšiem.

 • Principiāli jauni atklajumi nāk no nerealizētajiem sektoriem.

 • Dvēsele ir īsts starpnieks starp principiāli jaunu informāciju un prātu.

 • Dvēsele uztver nerealizēto informāciju kā zināšanas bez interpretācijām.

 • Ja prātam izdodas interpretēt dvēseles informāciju, dzimst atklājums.

 • Prāts spēj precīzi noteikt dvēseles komforta stāvokli.

 • Pieradiniet sevi allaž pievērst uzmanību dvēseles komfortam.

 • Atsakoties no svarīguma, jūs iegūstat sava likteņa izvēles brīvību.

 • Izvēles brīvība ļauj nelūgt, neprasīt un necīnīties, bet iet un paņemt.

 • Informācijas struktūra ir organizēta cēloņu un seku sakarību ķēdītēs.

 • Cēloņu un seku sakarības rada variantu straumi.

 • Vismazākās pretestības ceļi ir organizēti atsevišķās plūsmās.

 • Variantu straumes plūsmas jau ietver sevī visu problēmu risinājumus.

 • Iekšējais un ārējais svarīgums bieži vien izgrūž prātu no optimālās plūsmas.

 • Pie ūdenskrituma jūs noved prāts, nevis plūsmas variantu straumē.

 • Viss notiek daudz vienkāršāk nekā šķiet. Ļaujieties šai vienkāršībai.

 • Iedarbojas nevis pati pazīme, bet jūsu attieksme pret to.

 • Ceļa zīmes norāda, ka iespējams pagrieziens variantu straumē.

 • Dzīves līnijas kvalitatīvi atšķiras cita no citas.

 • Zīmes like būt piesardzīgam, tāpēc ka tās parādās, pārejot uz citu līniju.

 • Zīmes atšķiras ar to, ka izraisa sajūtu, it kā kaut kas nav kartībā.

 • Spontānas frāzes var uztvert kā noradījumu rīkoties.

 • Dvēseles diskomforts ir skaidra zīme.

 • Ja jums nākas sevi pierunāt, tas nozīmē, ka dvēsele saka “nē”.

 • Ja ir iespējams atteikties no lēmuma, kas izraisa diskomfortu – atsakieties.

 • Japavājina satvēriens un neparedzētais notikums jāiekļauj savā scenarijā.

 • Svarīgums traucē atzīt, ka ir iespējama novirze no scenārija.

 • Prāts cenšas pārvaldīt nevis savu kustību pa straumi, bet pašu straumi.

 • Priekšplānā izvirziet nevis pārvaldīšanu, bet gan vērošanu.

 • Atsakoties no kontroles, jūs iegūsiet patiesu iespēju pārvaldīt situāciju.

 • Ja dosities uz priekšu pa variantu straumi, pasaule jums palīdzēs.

Ieteikt: