Tavs zemapzinas speks.


Džozefs mērfijs

Tavs zemapzinas speks.

Kopsavilkums.

 

1. JUSU IEKSEJAS PASAULES DARGUMU KRATUVE.

 

1. Jūsu iekšējā pasaulē slēpjas neizsmeļamu dārgumu krātuve. Ieskatieties savā iekšējā pasaulē – un jūs atradīsiet savu sirds vēlmju piepildījumu !

2. Visu laiku ievērojamākajiem cilvēkiem zināmais un vislielākais no visiem noslēpumiem ir spēja saprasties ar savu zemapziņu un atbrīvot tās spēkus. To varat arī jūs!

3. Jūsu zemapziņa zina, kā var atrisināt visas jūsu problēmas. Ja jūs tai pirms gulētiešanas iedvesīsiet :”Es gribu pamosties sešos no rīta,” – tā jūs uzmodinās precīzi šajā laikā.

4. Jūsu zemapziņa ir veidojusi jūsu ķermeni un spēj arī dziedēt tā kaites. Katru nakti aizmiedziet, iztēlojoties, ka esat sveiks un vesels, un jūsu visuzticamākais kalps, jūsu zemapziņa, jūsu iedvesmai paklausīs.

5. Ikviena doma kaut ko rada – tas ir cēlonis, katru stāvokli kaut kas ir radījis – tās ir sekas.

6. Lai ko jūs gribētu īstenot – vai nu ar savu priekšlasījumu pārliecināt klausītājus, vai arī uzrakstīt grāmatu – ,neatlaidīgi un paļāvīgi iedvesiet savus priekšstatus zemapziņai, un tā attiecīgi reaģēs.

7. Jūsu stāvoklis ir tāds pats kā kuģa kapteinim uz komandtiltiņa. Viņam ir jādod pareizās pavēles. Un arī jums savai zemapziņai, kas vada jūsu likteni, domu un priekštatu veidā ir jādod pareizās pavēles.

8. Nekad nesakiet :”To es nevaru atļauties,” – vai: “To es nespēju.” Tad jūsu zemapziņa turēs jūs pie vārda un gādās par to, lai jums patiešām trūktu vajadzīgo līdzekļu vai spēju. Tā vietā pašapzinīgi pavēstiet: “Manas zemapziņas spēks atvērs man visas durvis !”

9. Dzīves likums un ticības likums ir viens un tas pats. Ticēt nozīmē domāt – domāt jūsu garā. Neticiet, tas ir, nedomājiet ne par ko tādu, kas jums varētu kaitēt vai jūs ievainot ! Ticiet savas zemapziņas dziedinošajam, apskaidrojošam, spēcinošajam un laimi nesošajam spēkam ! Viss, ko jūs dedzīgi vēlēsieties, jums piepildīsies !

10. Mainiet savas domāšanas stereotipus – un jūsu dzīve pārvērtīsies !

 

 

2. JUSU GARA DARBIBAS VEIDI.

 

1. Domājiet kaut ko labu – un tas piepildīsies ! Bet, ja jūs domāsiet kaut ko sliktu – sliktais arī notiks ! Lai ko jūs domātu, tas esat jūs, un to jūs darāt katrā savas dzīves sekundē.

2. Zemapziņa nekad jums neiebildīs. Tā pieņem to, ko nosaka jūsu apziņa. Ja jūs sakāt: “Es to nevaru atļauties nopirkt,” – kaut arī tajā brīdī tā ir patiesība, tomēr jūs nedrīkstat šādām domām nodoties. Izvēlieties pozitīvas domas: “Šī lieta man kādreiz piederēs. Es zinu, ka tā būs !”

3. Jums ir brīva izvēle. Izvēlieties veselību un laimi. No jums ir atkarīgs, vai jūs būsiet laipns vai nelaipns. Esiet izpalīdzīgs, jautrs, laipns, mīlas cienīgs – un visa pasaule pievērsīsies jums. Tas ir labākais ceļš, kā kļūt par valdzinošu personību.

4. Jūsu apziņa ir “sargs pie vārtiem”. Tās uzdevums ir pasargāt jūsu zemapziņu no kaitīgiem iespaidiem. Brīvprātīgi pieņemiet pārliecību, ka labais var notikt un notiek pašlaik. Jūsu lielākais spēks ir brīva izvēle.

5. Citu cilvēku suģestija un inspirācija nevar jums kaitēt; tikai jūsu pašu domām ir vara pār jums. Jums vienīgi jāprot atvairīt citu suģestija un jākoncentrē domāšana tikai uz pozitīvām lietām. Vienīgi jūs pats varat noteikt, kā reaģēsiet.

6. Rūpīgi pārdomājiet savus vārdus, jo katra neapdomāta zilbe jums atriebsies. Nekad nesakiet: “Tas neizdosies !” – “Es zaudēšu darbu !” – “Es nevaru samaksāt īri !” Ar zemapziņu nevar jokoties. Tā īsteno ikvienu jūsu domu.

7. Jūsu gars nav nedz ļauns, nedz slikts. Neviens dabas spēks nav ļauns. No jums pašiem ir atkarīgs, kā jūs izmantosiet dabas spēkus. Izmantojiet savu garu, lai nestu svētību visiem cilvēkiem, dziedinātu tos un iedvesmotu uz visu cildeno.

8. Nekad nesakiet: “Es nevaru !” Pārvariet savas bailes ar šādu secinājumu: “Nekas man nav neiespējams, jo manas zemapziņas spēks ir bezgalīgs.”

9. Orientējiet savu domāšanu uz dzīves mūžīgajām patiesībām un pamatprincipiem un neļaujiet sevi apmāt bailēm, nezināšanai un māņticībai ! Neļaujiet sev uzspiest citu domas ! Domājiet un izlemiet patstāvīgi !

10. Jūs esat neierobežots savas dvēseles jeb, kā to parasti mēdz saukt, zemapziņas un likteņa pavēlnieks. Allaž atcerieties: jums ir brīva izvēle. Izvēlieties dzīvi! Izvēlieties mīlestību! Izvēlieties veselību! Izšķirieties par laimi!

11. Lai arī ko jūsu apziņa uzskatītu par pareizu un kam nešaubīgi ticētu, jūsu zemapziņa visu uztvers kā patiesu un realizēs. Ticiet savai laimes zvaigznei, dievišķai iedvesmai, savu lēmumu pareizībai un visām dzīves svētībām !

 

 

3. JUSU ZEMAPZINAS BRINUMDARITAJSPEKS.

 

1. Jūsu zemapziņa vada visus jūsu organisma vitāli svarīgos procesus un zina atbildi uz visiem jautājumiem.

2. Pirms aizmigšanas dodiet savai zemapziņai kādu noteiktu pavēli, un jūs varēsiet pārliecināties par tās brīnumdarītājspēku.

3. Viss, ko jūs savai zemapziņai iedvešat, laika un telpas ekrānā parādās kā apkārtējās pasaules nosacījums, stāvoklis vai notikums. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību tam, kāds ir jūsu apzinātās domāšanas domu un priekštatu saturs – negatīvs vai pozitīvs.

4. Darbības un reakcijas savstarpējo sakarību nosaka vispārējs likums. Darbība izriet no jūsu domām, un pretdarbība ir jūsu zemapziņas automātiska reakcija uz attiecīgajām domām. Tāpēc izvairieties no negatīvām domām!

5. Vilšanās nav nekas cits kā nepiepildītu ilgu sekas. Ja jūsu domas visu laiku riņķos tikai ap problēmām, tad jūsu zemapziņa attiecīgi reaģēs. Tādā veidā jūs izpostīsiet savu laimi.

6. Lai dzīvības principu straumi ritmiski un harmoniski vadītu cauri savai būtībai un esamībai, jums sev nelokāmā pārliecībā jāsaka: “Es nešaubīgi ticu, ka tas neapzinātais spēks, kas man iedvesa šo vēlēšanos, jau gatavojas to caur mani realizēt.” Šī brīnumformula atrisina visas problēmas.

7. Raizes un bailes var traucēt jūsu sirds, plaušu un citu orgānu normālu darbību. Piepildiet savu zemapziņu ar harmoniskām, veselīgām un uz mieru vērstām domām, un drīz vien visas jūsu organisma funkcijas atkal normalizēsies.

8. Radiniet savu zemapziņu jūsu personā saskatīt likteņa izredzēto, un jūsu zemapziņa šo priekštatu precīzi īstenos.

9. Savā fantāzijā iztēlojaties spilgtu vēlamo panākumu ainu un no visas sirds priecājaties par to, jo jūsu jūtas un priekštatus zemapziņa pieņems kā faktu un realizēs.

 

 

4. GARIGA DZIEDNIECIBA ANTIKAJA PASAULE.

 

1. Patstāvīgi atgādiniet sev, ka jūsu zemapziņa slēpj sevī vienīgo patieso dziedinošo spēku.

2. Nekad neaizmirstiet: ticība gluži kā sēkla iesējas jūsu zemapziņā, iesakņojas un dod atbilstošus augļus. Iedēstiet savā garā kā sēklu savu priekštatu, paļāvīgi ticiet tā insparācijai, un tas īstenosies.

3. Jūsu ideja uzrakstīt grāmatu, izdarīt jaunatklājumu vai ko tamlīdzīgu ir garīga realitāte. Tāpēc jūs drīkstat ticēt, ka jums šī doma jau ir. Nešaubīgi ticiet savu ideju, plānu vai atklājumu realitātei – un tie sinhroni īstenosies.

4. Kad jūs lūdzat par kādu cilvēku, tad dariet to ciešā pārliecībā, ka jūsu priekšstati par labu veselību, skaistumu un pilnību attiecīgā cilvēka zemapziņā var mainīt negatīvos domāšanas modeļus un tādējādi izraisīt brīnumainas pārvērtības.

5. Brīnumainās izdziedināšanas, kas notiek daudzās svētvietās, var izskaidrot ar suģestijas iedarbību, kas zemapziņā rosina fantāziju un aklu ticību un tādējādi aktivizē tās dziedinošos spēkus.

6. Visām slimībām ir garīgas dabas izcelsme. Nav tādu ķermenisku parādību, kas nebūtu reakcija uz jūsu gara priekštatu.

7. Ar hipnotisko suģestiju var izraisīt gandrīz visu slimību simptomus. Tas pierāda domas spēku.

8. Ir tikai viens dziedniecisks princips – un tā ir ticība. Ir tikai viens dziedniecisks spēks, un tā avots ir jūsu zemapziņa.

9. Zemapziņa reaģē uz jūsu domu saturu. Neatkarīgi no tā, vai atzīstat patieso ticību vai esat māņticības piekritējs, jūsu ticība nesīs augļus. Uzskatiet ticību par garīgu realitāti, un viss pārējais notiks pats no sevis.

 

 

5. GARIGA DZIEDNIECIBA MUSDIENAS.

 

1. Iztēlojaties to, kas jums tiešām var dāvāt izvesaļošanos. Esiet cieši pārliecināti, ka, lietprātīgi ietekmējot jūsu zemapziņu, var izdziedināt dvēseli un ķermeni.

2. Izveidojiet precīzu plānu, kā jūsu zemapziņai pavēstīsiet par savām vēlmēm un pavēlēm.

3. Spilgti iztēlojaties savas vēlmes piepildījumu un uzskatiet to par jau īstenojušos faktu. Ja jums netrūks nepieciešamās izturības un koncentrēšanās spēju, tad drīz vien gūsiet panākumus.

4. Pārdomājiet, ko īstenībā nozīmē vārds “ticība” – jūsu gara pašreizējā doma. Un ikvienai domai piemīt radošs spēks realizēties.

5. Būtu muļķīgi ticēt, ka slimība vai kaut kas cits varētu jums kaitēt vai sagādāt sāpes. Nepieļaujiet, lai kaut kas novirza jūs no nelokāmas ticības labai veselībai, panākumiem, mieram, labklājībai un dievišķai vadībai.

6. Radiniet sevi pie domām par visu cēlo un cildeno – un tās pārvērtīsies cēlos un cildenos darbos.

7. Izmantojiet lūgšanas neizmērojamo spēku. Izstrādājiet noteiktu plānu, ideju, garīgu attēlu. Saskaņā ar savu garu un fantāziju idenficējiet sevi ar katru priekšstatu, pieturaties pie pareizās garīgās nostājas, un jūsu lūgšana tiks uzklausīta.

8. Vienmēr atcerieties, ka spēks dziedināt ir dots ikvienam, kas pēc tā ilgojas un tam pareizi tic. Ticība šajā gadījumā nozīmē izpratni par apziņas un zemapziņas darbības un izpausmes veidiem. Īstenā ticība atnāk tikai līdz ar pareizo sapratni.

9. “Akla ticība” piemīt tādam cilvēkam, kas bez šo efektīvo spēku zinātniskas izpratnes dziedināšanā gūst rezultātus.

10. Iemācieties lūgt par slimniekiem, kas atrodas jums līdzās. Nomierinieties un atslābiniet ķermeni un garu, un jūsu priekštati par labu veselību, vitalitāti un pilnību caur visaptverošo, visuresošo subjektīvo garu tiks pavēstīti jūsu mīļā drauga vai piederīgā zemapziņai, kur tie veiks savu dziedinošo darbību.

 

 

6. GARIGA TERAPIJA PRAKSE.

 

1. Kļūstiet par sava gara arhitektu un, veidojot skaistāku un cildenāku dzīvi, izmantojiet daudzkārt pārbaudītas un apstiprinātas metodes.

2. Jūsu vēlēšanās ir jūsu lūgšana. Spilgti iztēlojaties savu vēlmi jau piepildījušos, un jūsu lūgšana tiks uzklausīta.

3. Novēliet sev viegli sasniegt mērķi ar gara zinātnes drošo palīdzību.

4. Ar to ainu palīdzību, kas tiek izmēģinātas uz jūsu gara skatuves, jūs varat radīt labas veselības, panākumu un laimes pārpilnu dzīvi.

5. Nodarbojieties ar zinātniskiem eksperimentiem, līdz paši pārliecināsieties, ka zemapziņas visgudrība vienmēr un tieši reaģē uz jūsu apzināto domāšanu.

6. Drošā paļāvībā, ka piedzīvosiet savas vēlmes piepildīšanos, ļaujieties bezgalīga miera un prieka sajūtai.

7. Iztēles aina ir vairāk vērta nekā tūkstoš vārdu. Jūsu zemapziņa realizēs ikvienu priekštatu, ko jūs, ticības pilns, esat ieslēdzis savā garā.

8. Lūgšanas laikā izvairieties no jebkādas piespiedu garīgās piepūles. Ieslīgstiet pusmiega stāvoklī un aizmiedziet ar drošu sajūtu un pārliecību, ka jūsu lūgšana tiks uzklausīta.

9. Allaž atcerieties: pateicības pilna sirds ir atvērta universa bezgalīgajai svētībai.

10. Kaut ko apgalvot nozīmē konstatēt, ka kaut kas ir tā un nevis citādi. Vienmēr to atcerieties, lai arī dažreiz ārējā šķietamība liecina par pretējo, un jūsu lūgšana tiks uzklausīta.

11. Meditējot par Dieva mīlestību un slavu, radiet harmonijas, labas veselības un miera viļņus.

12. Tas, ko jūs nolemjat un uzskatāt par patiesu faktu, arī notiks. Tātad izvēlieties harmoniju, veselību, mieru, laimi un pārticību.

 

 

7. ZEMAPZINA KALPO DZIVEI.

 

1. Jūsu zemapziņa ir radījusi jūsu ķermeni un dienu un nakti to uzrauga.

2. Pirms aizmigšanas uzdodiet zemapziņai atrast savas problēmas risinājumu, un jums tas ilgi nebūs jāgaida.

3. Pievērsiet uzmanību saviem domāšanas ieradumiem. Jebkura kā patiess fakts pieņemta doma caur jūsu galvas smadzenēm tiek novadīta uz saules pinumu, tātad uz zemapziņas centru, un pēc tam tā jūsu dzīvē realizējas.

4. Pieņemiet kā faktu to, ka jūs varat fiziski un garīgi pašos pamatos pārmainīties, iesniedzot savai zemapziņai atbilstošu jaunu “celtniecības plānu”.

5. Jūsu zemapziņa allaž kalpo dzīvei, taču to var ietekmēt ar apziņas palīdzību. Tātad jums vienmēr jāiedveš zemapziņai vienīgi pozitīvi priekštati, jo zemapziņa precīzi reaģēs uz jūsu domāšanas un priekštatu modeļiem.

6. Ik pēc vienpadsmit mēnešiem cilvēka ķermenis atjaunojas. Tāpēc, radot noturīgu pozitīvu nostāju, pārveidojiet savu ķermeni !

7. Būt veselam ir normāls stāvoklis. Slimība ir nenormāla. Visam, kas ir radīts, piemīt harmonijas princips.

8. Greizsirdības, baiļu, rūpestu un naida pilnas domas sagrauj nervu sistēmu un dziedzeru darbību un izraisa dažādas garīgas un fiziskas ciešanas.

9. Tas, ko jūs apzināti apgalvojat un izjūtat kā patiesu faktu, realizēsies jūsu garā, ķermenī un dzīvē. Apgalvojiet labo, un dzīve jums kļūs par prieka avotu.

 

 

8. KA ISTENOT SAVUS MERKUS.

 

1. Jebkura gribas piepūle ir sekas bailēm, kas stāv ceļā vēlamajam atrisinājumam. Necentieties neko panākt ar varu !

2. Tiklīdz jūs būsiet garīgi atslābinājies un pārliecināts par kādas domas patiesumu, jūsu zemapziņa sāks to realizēt.

3. Domājot un plānojot neņemiet vērā ierastās realizēšanas metodes. Vienmēr atcerieties: katrai problēmai allaž ir atrisinājums.

4. Nepievērsiet pārāk lielu uzmanību tam, vai jūsu sirdsdarbība ir pareiza, vai ieelpa un izelpa ir pietiekami dziļa un vai pārējo organisma funkciju norise ir normāla. Paļaujieties vienīgi uz savu zemapziņu un paziņojiet pats sev priecīgo vēsti, ka jūsos izpaužas Dieva griba.

5. Tas, kurš jūtas vesels, tāds arī kļūs; tas, kurš jūtas bagāts, kļūs bagāts. Kā jūs jūtaties ?

6. Jūsu spēcīgākais trumpis ir fantāzija. Iztēlojaties tikai visu labo un skaisto. Jūs pats un jūsu liktenis ir identisks jūsu domām un iztēles ainām.

7. Cilvēkam atrodoties miegam līdzīgā stāvoklī, starp apziņu un zemapziņu nav nekādu konfliktu. Katru vakaru tieši pirms aizmigšanas priecīgā noskaņojumā iztēlojaties savas vēlmes piepildīšanos. Guļot izbaudiet mieru un pamostoties – prieku.

 

 

9. ZEMAPZINA – ATSLEGA UZ BAGATIBU.

 

1. Pieņemiet lēmumu ar savas zemapziņas nekļūdīgo palīdzību kļūt bagāti.

2. Sūri grūti, sviedriem vaigā strādāt, lai sasniegtu bagātību, ir droša metode, kā pāragri aiziet viņsaulē. Šādā veidā izšķiest savus spēkus ir pilnīgi nevajadzīgi.

3. Bagātība ir vienīgi zemapziņas pārliecības sekas. Dodiet noteiktu vietu savā domāšanā un jūtu pasaulē priekšstatam par to, ka esat pārticis.

4. Lielākās cilvēku daļas kļūda ir tā, ka viņiem nav neredzamu ienākumu avotu.

5. Pirms aizmigšanas aomēram piecas minūtes pavisam mierīgi un izjusti atkārtojiet vārdu “bagātība”, un jūsu zemapziņa šo priekštatu nekavējoties realizēs.

6. Tas, kurš jūtas bagāts, kļūs bagāts. Vienmēr atcerieties šo faktu !

7. Apziņai un zemapziņai jābūt vienisprātis. Jūsu zemapziņa pieņem tikai to, ko jūs patiešām uzskatāt par patiesu. Tā allaž vadās pēc dominējošās domas, un tāpēc jums sava domāšana jāvirza nevis uz nabadzību, bet gan uz bagātību.

8. Iespējamo iekšējo konfliktu starp apziņu un zemapziņu attiecībā uz to, vai apgalvojums par bagātību ir patiess, jūs visveiksmīgāk varat likvidēt ar apgalvojumu: “Man visu laiku visās jomās veiksies !”

9. Kāpiniet savus panākumus, ik pa laikam atkārtojot: “Mani ienākumi ar katru dienu palielinās. Es gūstu arvien lielākus panākumus. Mana bagātība nepārtraukti pieaug.”

10. Atradinieties no paraduma parakstīt čekus. “Man nekad nepietiek naudas.” – “To es nevaru atļauties.” Šādi negatīvi secinājumi pasliktina gan jūsu pašreizējo stāvokli, gan arī nākotnes izredzes.

11. Uzticiet savai zemapziņai priekštatu par to, ka esat pārticis un gūstat panākumus, un šis garīgais “kapitālieguldījums” nesīs procentus un procentu procentus.

12. Konsekventi turieties pie tā, ko esat apgalvojis. Ja nākamajā brīdī apšaubīsiet sava apgalvojuma pareizību vai apgalvosiet kaut ko pretēju, jūsu domu pozitīvā iedarbība atkal tiks anulēta.

13. Labklājības patiesais avots ir jūsu domu un priekšstatu pasaule. Jūsu idejas var būt miljonu vērtas. Zemapziņa jūs uzticīgi apgādās ar vajadzīgajām idejām.

14. Skaudība un alkatība ir lamatas ceļā uz bagātību. No visas sirds priecājaties par citu cilvēku laimi un panākumiem !

15. Vienīgi jūsu gars var novērst šķēršļus, kas stāv ceļā uz bagātību. Nekavējoties novērsiet šos traucēkļus – radiet pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem, kas ir ap jums.

 

 

10. JUSU TIESIBAS UZ BAGATIBU.

 

1. Nekautrējaties apgalvot, ka jums ir tiesības uz bagātību, un jūsu zemapziņa šo prasību izpildīs.

2. Jūs negribat samierināties tikai ar nepieciešamāko. Jūs vēlaties, lai jūsu rīcībā būtu tādas summas, kas ļautu nekavējoties izpildīt jebkuru vēlēšanos. Iepazīstieties ar sava gara neizsmeļamo bagātību !

3. Tur, kur nauda brīvi pieplūst un atplūst, valda ekonomiska veselība. Uztveriet naudu kā bēgumam un paisumam līdzīgu parādību: bēgums pastāvīgi nomaina paisumu. Ja ir bēgums, tad pilnīgi droši gaidāms paisums.

4. Izpratuši zemapziņas likumus, jūs allaž varēsiet iegūt bagātību, vienalga, kādā veidā tā jūsu dzīvē izpaustos.

5. Iemesls tam, kāpēc daudzi cilvēki finansiāli tik tikko savelk galus kopā un viņiem nekad nav pietiekami daudz naudas, ir tas ka viņi naudu nolād. Bet to, ko nolād, no sevis atbaida.

6. Nepadariet naudu par savu elku ! Tā ir tikai simbols. Allaž atcerieties: patiesa bagātība mīt jūsu garā. Jūs esat dzimis, lai vadītu harmonisku dzīvi, – un pie tās piederas arī nauda, kas jums ļaus izpildīt visas savas vēlmes.

7. Nedomājiet vienmēr tikai un vienīgi par naudu. Izvirziet prasības arī attiecībā uz veselību, laimi, mieru, patiesu pašīstenošanos un mīlestību un izturieties labvēlīgi pret visiem cilvēkiem. Jūsu zemapziņa to visu jums atmaksās ar procentiem un procentu procentiem.

8. Nabadzība nav nedz godājama, nedz tikumiska. Gluži pretēji – tā ir garīgas slimības izpausme, no kuras jums tūlīt pat jāizdziedinās.

9. Jūs neesat nācis pasaulē tāpēc, lai dzīvotu būdā, tērptos skrandās un ciestu badu. Jūs esat radīts, lai vadītu pilnvērtīgu dzīvi.

10. Nekad nesakiet: “Netīrā nauda!” – vai: “Es ienīstu naudu !” Ko nicina, to arī pazaudē. Pats par sevi nekas nav nedz labs, nedz slikts, vienīgi mūsu domas piešķir katrai lietai attiecīgu vērtējumu.

11. Bieži atkārtojiet šādus vārdus: “Es no visas sirds vēlos naudu. Es to izlietošu lietprātīgi savā un citu cilvēku labā. Es to izdošu ar prieku un devīgu roku, un tā atgriezīsies pie manis tūkstoškārt pavairota.”

12. Nauda nav sliktāka par varu, svinu, cinku vai dzelzi, kas atrodami zemē. Vienīgais ļaunuma cēlonis ir nezināšana un garīgo spēku ļaunprātīga izmantošana.

13. Apzināts un spilgts priekšstats par vēlamo rezultātu izraisa jūsu zemapziņas mērķtiecīgu reakciju.

14. Visam ir sava cena. Necentieties kaut ko iegūt par velti ! Ja jūs saviem mērķiem, ideāliem un darbībai veltīsiet pienācīgu uzmanību, tad zemapziņa virzīs savus spēkus šajā virzienā. Tam, kurš meklē bagātību, sava zemapziņa ir jāpiepilda ar spilgtiem priekšstatiem par dzīvi labklājībā un pārpilnībā.

 

 

11. ZEMAPZINAS SNIEGTAJAI PALIDZIBAI IR PANAKUMI.

 

1. Gūt panākumus nozīmē vadīt veiksmīgu dzīvi. Ja jūs dzīvojat mierā pats ar sevi un apkārtējo pasauli, ja jums ir pārpārēm laimes un priecīgs prāts un jūs strādājat savā iemīļotajā jomā, tad esat veiksmīgs cilvēks.

2. Atklājiet savu iekšējo aicinājumu un sekojiet tam ! Ja nezināt, kādā jomā jums varētu pavērties ideālas iespējas attīstīt un realizēt savas dotības un talantus, tad lūdziet, lai pār jums nāk apskaidrība, un jums tiks dots mājiens.

3. Izvēlieties kādu noteiktu nozari un centieties tajā kļūt par vislabāko speciālistu.

4. Panākumiem bagāts cilvēks nav egoists. Viņš turpina kalpot cilvēcei.

5. Bez iekšēja miera patiesi panākumi nav iespējami !

6. Panākumiem bagātam cilvēkam piemīt spēcīgi izteikta psiholoģiskā un emocionālā iejūtība.

7. Tiklīdz jūs būsiet skaidri iztēlojies savu mērķi, jūsu zemapziņas brīnumdarītājspēks radīs nepieciešamos priekšnoteikumus tā realizēšanai.

8. Saplūstot priekštatu un jūtu pasaulei, rodas subjektīvā ticība – “un lai jums notiek pēc jūsu ticības”.

9. Mērķtiecīgi un neatlaidīgi virzītas iztēles spēks atmodina zemapziņas brīnumainos spēkus.

10. Tam, kurš sapņo par panākumiem profesionālajā jomā, vajadzētu iztēloties, kā viņa darba devējs, priekšnieks vai dzīvesbiedrs viņu apsveic, turklāt jums tas jāiedomājas pēc iespējas reālāk: skaidri jādzird apsveicēja balss, jāredz viņa žesti un jārada sevī šīs ainas realitātes izjūta. Nenogurstoši atkārtojiet šīs iztēles ainas, un jūsu lūgšana tiks uzklausīta.

11. Jūsu zemapziņa ir arī jūsu atmiņu krātuve. Tam, kurš grib pilnveidot savu atmiņu, ir jānonāk pie šādas pārliecības: “Manas zemapziņas bezgalīgā gudrība jebkurā brīdī un vietā atklās visu, kas man ir jāzina.”

12. Ja gribat pārdot māju vai kādu citu īpašumu, tad mierīgi un izjusti atkārtojiet: “Bezgalīgā gudrība atvedīs pie manas mājas (vai kā cita) pircēju – interestu, kas pēc tās ilgojas un tajā jutīsies laimīgs.” Turieties pie šīs pārliecības, un jūs atradīsiet ideālu darījumu partneri.

13. Priekšstats par panākumiem ietver sevī visas tā būtiskās sastāvdaļas. Paļāvīgi un pārliecinoši atkārtojiet vārdu “panākumi”, un jūsu iekšējā balss norādīs jums pareizo ceļu uz mērķu.

 

 

12. IEVEROJAMI ZINATNIEKI IZMANTO SAVU ZEMAPZINU.

 

1. Vienmēr atceraties, ka visi zinātnes panākumi un apbrīnas vērtie sasniegumi ir gūti ar zemapziņas palīdzību.

2. Kad jūs apzināti cenšaties atrast kādas sarežģītas problēmas atrisinājumu, zemapziņa savāc visu nepieciešamo informāciju un pārstrādā to pareizā atbildē, ko jūs pēc tam apzināties kā intuīciju un apskaidrību.

3. Tam, kurš atrodas sarežģītā situācijā, vispirms saprātīgi jāmēģina rast izeja. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, lasiet speciālo literatūru vai konsultējaties ar speciālistiem. Ja tomēr neatrodat risinājumu, tad pirms aizmigšanas uzdodiet šo jautājumu savai zemapziņai, un tā nešaubīgi atradīs izeju.

4. Ne vienmēr problēma var tikt atrisināta vienas nakts laikā, tapēc nepaguruši vērsieties pie savas zemapziņas ar savu lūgumu, jo agrāk vai vēlāk pār jums nāks apskaidrība.

5. Tas, kuram atrisinājuma meklēšana jau no paša sākuma šķiet sarežģīts vai ilgstošs process, tādējādi tikai novilcina zemapziņas atbildi. Subjektīvajam garam problēmu nav, un tas zina atbildi uz visiem jautājumiem.

6. Jums jābūt cieši pārliecinātam, ka zemapziņa meklēto atbildi jau sagatavojusi. Iejūtaties tajā atbrīvotajā un laimīgajā noskaņā, kāda jūs pārņemtu problēmas atrisināšanas brīdī. Zemapziņa uz šīm izjūtām reaģēs.

7. Zemapziņas brīnumainais spēks realizēs jebkuru priekštatu, ko jūs tai pārliecinoši un neatlaidīgi iedvesīsiet. Droši paļaujaties uz to, un notiks brīnumi.

8. Zemapziņa ir arī jūsu atmiņu krātuve. Tajā droši glabājas visi jūsu piedzīvojumi kopš agras bērnības.

9. Zinātnieki, kas pēta seno kultūru atstātās liecības, ar savas zemapziņas palīdzību atdzīvina pagātni.

10. Pirms gulētiešanas uzdodiet savai zemapziņai attiecīgās problēmas atrisināšanu. Uzticieties tās bezgalīgajai varai, un jūs saņemsiet atbildi. Zemapziņa ir visgudra un visvarena, jūs tikai nedrīkstat apšaubīt tās spēkus.

11. Jūsu domas nosaka jūsu zemapziņas reakciju. Gudrām domām sekos arī gudri lēmumi un rīcība.

12. Zemapziņa jūs uzrunā sajūtu, intuīcijas un iedvesmas valodā. Zemapziņa ir jūsu iekšējais kompass – ļaujieties tā vadībai !

 

 

13. ZEMAPZINA UN MIEGA BRINUMI.

 

1. Ja jūs baidāties aizgulēties, tad norādiet savai zemapziņai vēlamo laiku – un tā jūs pati pamodinās. Tai pulkstenis nav vajadzīgs. Tādā pašā veidā rīkojieties ar visām savām problēmām, jo zemapziņa var tikt galā ar visām grūtībām.

2. Jūsu zemapziņa nekad neguļ. Tā vienmēr darbojas jūsu labā. Tā vada visas dzīves funkcijas. Pirms aizmigšanas izlīgstiet pats ar sevi un citiem cilvēkiem, un viss būs labi.

3. Miegā jums tiks dots padoms, iespējams – sapņa vīzijas veidā. Turklāt guļot dziedinošo spēku plūsma tiek vismazāk traucēta, tāpēc no rīta jūs pamodīsieties atspirdzis un atjaunināts.

4. Ja jūs vēl arī miegā nomoka dienas problēmas un negatīvās izjūtas, tad atbrīvojiet savu garu un pievērsiet domas zemapziņas gudrībai un sapratnei – tā allaž ir gatava reaģēt uz jūsu saucienu pēc palīdzības. Tā jums dos mieru, spēku un paļāvību.

5. Miegam ir izšķiroša nozīme attiecībā uz dvēseles mieru un ķermeņa veselību. Miega trūkums izraisa uzbudināmību, nomāktību un garīgā līdzsvara traucējumus. Jums ir jāguļ 8 stundas diennaktī.

6. Jaunākie medicīniskie pētījumi ir pierādījuši, ka bezmiegs var izraisīt nervu sabrukumu. Miegs ir dzīvesprieka un enerģijas avots.

7. Pārpūlētas smadzenes izjūt tik nepārvaramu prasību pēc miega, ka tam tiek upurēts viss pārējais. Tie, kas aizmiguši pie mašīnas stūres, var to apstiprināt – ja vien ir palikuši dzīvi.

8. Miega trūkums bieži vien izraisa atmiņas un organisma fiziskā stāvokļa pasliktināšanos. Tas, kurš ir pārguris, vairs nespēj skaidri domāt.

9. Miegs sniedz atbildi. Pirms aizmigšanas iedvesiet sev, ka zemapziņas visgudrība vadīs jūs visās lietās. Un tad vērīgi raugieties, vai jums netiek dots kāds mājiens – varbūt jau atmošanās brīdī.

10. Pilnībā uzticieties savai zemapziņai. Vienmēr atceraties, ka tā allaž kalpo dzīves labajiem spēkiem. Zemapziņa var uzrunāt jūs patiesā sapnī vai vīzijā. Bieži vien tā šādā veidā cilvēku brīdina, kā to ir piedzīvojis arī šīs grāmatas autors.

11. Jūsu ierastajā domu un jūtu pasaulē jau ir ietverta jūsu nākotne. Nešaubīgi ticiet un paļāvīgi iedvesiet sev, ka visgudrība jūs vada visās lietās, ka jūs pārpārēm baudīsiet visus dzīves labumus un jūsu dzīvi apmirdzēs laime. Nešaubīgi ticiet tam un pieņemiet to kā pierādītu faktu. Vienmēr gaidiet tikai visu labāko, un to jūs arī pieredzēsiet.

12. Ja jūs strādājat radošajā sfērā, tad pirms aizmigšanas vērsieties pie savas zemapziņas, paļāvīgi apgalvodami, ka tās gudrība, sapratne un radošais spēks piedāvās jums ideālus risinājumus. Tas, kurš ticēdams paļāvīgi skaitīs lūgšanas, piedzīvos brīnumus.

 

 

14. ZEMAPZINA UN LAULIBAS PROBLEMAS.

 

1. Visu neizdevušos laulību cēlonis ir garīgo un dvēseles likumu nezināšana. Tie, kas kopīgi skaita lūgšanu, arī paliek kopā.

2. No šķiršanās vislabāk izvairīties jau pirms laulību noslēgšanas. Tas, kurš iemācīsies pareizi skaitīt lūgšanu, atradīs arī piemērotu partneri.

3. Laulība vīrieti un sievieti vieno mīlestībā. Vienprātība un kopības izjūta ir tās priekšnoteikums un laime.

4. Laulība pati par sevi nav laimes avots. Vienīgi zinot mūžīgās patiesības un garīgās vērtības, vīrietis un sieviete var sniegt viens otram laimi un prieku.

5. Piemērotu dzīvesdraugu var atrast, meditējot par vēlamajām fiziskajām un garīgajām īpašībām. Zemapziņa abus partnerus savedīs kopā.

6. Jūsu zemapziņai iedvestais idēlā dzīvesdrauga attēls pārveido arī jūsu paša raksturu. Tam, kurš grib atrast godīgu, patiesu un mīļu dzīvesbiedru, arī pašam ir jābūt godīgam, patiesam un mīļam.

7. No savām kļūdām vajadzētu mācīties, nevis tās atkārtot. Tam, kurš ir cieši pārliecināts, ka atradīs savu ideālo partneri, viņa vēlme piepildās. Ticēt nozīmē kaut ko pieņemt kā patiesu.

8. Nelauziet galvu par to, kā, kad vai kur jūs sastapsiet savu izredzēto dzīvesdraugu. Uzticieties savas zemapziņas gudrībai. Tā zina visus līdzekļus un ceļus, un jūsu palīdzība tai nav vajadzīga.

9. Tas, kurš pret savu laulāto draugu izturas sīkumaini un nievīgi, ļaunprātīgi un noraidoši, garīgajā ziņā jau ir no viņa šķīries. Ievērojiet to, ko savā laulību solījumā esat apsolījuši, – mīliet, cieniet un godājiet savu laulāto draugu visu mūžu.

10. Nekad nedomājiet par savu partneri neko sliktu. Izstarojiet mīlestību, mieru, harmoniju un labo gribu, un jūsu laulība ar katru gadu kļūs arvien skaistāka un laimīgāka.

11. Domājiet viens par otru ar mīlestību un labestību. Jūsu domu starojums uz zemapziņu radīs uzticību, simpātijas un cieņu.

12. Ja sievai ir tieksme kritizēt, centieties veltīt viņai vairāk uzmanības un atzinības. Bieži vien viņa ilgojas vienīgi pēc lielākas mīlestības un siltuma. Tāpēc slavējiet visas viņas labās īpašības un parādiet, ka to mīlat un cienāt.

13. Tas, kurš mīl savu sievu, nedarīs tai pāri nedz ar darbiem, nedz vārdiem.

14. Savas laulības dzīves problēmas pārrunājiet vienīgi ar lietprātīgiem speciālistiem. Lai izrautu zobu, jūs taču neiesiet pie galdnieka ! Tikpat nepiemērota ir laulības problēmu apspriešana ar radiniekiem un draugiem.

15. Nekad necentieties savu sievu vai vīru pārveidot. Tādi mēģinājumi vienmēr ir neveiksmīgi un apdraud laulību. Tie vienīgi sagrauj partnera lepnumu un pašcieņu un atmodina pretestības garu.

16. Skaitiet kopā lūgšanu – un jūs paliksiet kopā. Zinātniskā lūgšana atrisina visas problēmas. Iztēlojieties savu sievu tik priecīgu, laimīgu, veselu un skaistu, kādu jūs to vēlaties. Iedomājieties savu vīru atbilstoši savam ideālam: spēcīgu, uzticamu, mīļu, nosvērtu un laipnu. Šādām domām un iztēles ainām nododieties pastāvīgi, un jūs pārliecināsieties, ka laulības tiek slēgtas ne tikai debesīs un debesis var būt arī uz zemes.

 

 

15. ZEMAPZINA UN JUSU LAIME.

 

1. Viljams Džeimss teicis, ka 19. gadsimta lielākais atklājums esot ticības iedvesmotas zemapziņas varenā spēka atzīšana.

2. Jūsos mājo neizmērojams spēks. Līdzko būsiet iemācījušies tam uzticēties, jūsu dzīvē ienāks laime un drīz vien piepildīsies visi jūsu sapņi.

3. Ar savas zemapziņas brīnumdarītājspēku palīdzību jūs varat atrisināt ikvienu problēmu, pārvarēt jebkuru vājību un piepildīt visas savas sirds vēlmes. Tieši tāda nozīme ir šiem Bībeles vārdiem: “Tas, kurš paļaujas uz To Kungu, ir laimīgs.” Tie pierāda zemapziņas garīgos likummus.

4. Jums ir jāizšķiras par laimi. Laime ir ieradums. Ieteicams atkal un atkal atcerēties šādus vārdus: “Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet !” (Pāvila vēstule filipiešiem 4., 8.)

5. Pamostoties sakiet: “Šodien es izšķiros par laimi ! Šodien es izšķiros par panākumiem ! Šodien es izširos par pareizu rīcību ! Šodien es izšķiros par mīlestību un labu gribu pret visiem cilvēkiem ! Šodien es izšķiros par mieru !” Izpildiet šos lēmumus ar mīlestību un interesi – un jūs būsiet izvēlējušies laimi !

6. Vairākas reizes dienā pateicieties par jums dotajām dzīves svētībām. It īpaši lūdziet par savu ģimenes locekļu, darbabiedru un visas cilvēces mieru, laimi un labklājību.

7. Pēc laimes jums ir patiesi jāilgojas. Ja pēc tās kvēli neilgosieties, tad nekas nenotiks. Ilgas ir fantāzijas un ticības spārnota vēlēšanās. Iztēlojieties savas vēlmes realizēšanos, ticiet tās piepildījumam, un tā kļūs par patiesību. Laime, kas jūsos rodas, ir uzklausīta lūgšana.

8. Tas, kurš ilgstoši nododas domām par bailēm un dusmām, naidu un neveiksmi, katrā ziņā jutīsies dziļi nomākts un nelaimīgs. Vienmēr atcerieties: jūsu dzīvi veido jūsu domas.

9. Laimi nevar nopirkt pat par visas pasaules naudu. Vieni miljonāri ir ļoti laimīgi, citi – ļoti nelaimīgi. Daži precētie ir laimīgi, bet citi – ļoti nelaimīgi. Laime ir jūsu domu un jūtu vadošais “režīms”.

10. Laime ir iekšējā miera rezultāts. Koncentrējiet savas domas uz mieru, harmoniju, drošību un dievišķo vadību, un jūsu gars kļūs par jūsu laimes avotu.

11. Ceļā uz laimi šķēršļu nav. Ārējiem apstākļiem nav nekādas nozīmes, un tie nekad nav cēlonis. Ļaujieties sevī mītošā radošā principa vadībai. Jebkura doma ir cēlonis, un ikviens jauns cēlonis izraisa sekas. Izvēlieties laimi !

12. Vislaimīgākais cilvēks ir tas, kurš dara un dod, ko vien spēj. Cilvēkā visaugstākais un vislabākais ir Dievs, un Dieva valstība ir ikvienā no mums.

 

 

16. ZEMAPZINA UN HARMONISKAS ATTIECIBAS AR APKARTEJO PASAULI.

 

1. Zemapziņa ir līdzīga ierīcei, kas jūsu ierastās domas precīzi reģistrē un saglabā savā atmiņā. Domājiet par savu tuvāko tikai labo – un līdz ar to jūs arī pats par sevi domāsiet labi.

2. Ikviena naida vai skaudības pilna doma ir inde garam un dvēselei. Nedomājiet par savu tuvāko neko sliktu, jo tad jūs domāsiet sliktu pats par sevi. Jūs pats esat savas pasaules domātājs, un jūsu domas dinamiski attīsta jūsu radošo spēku.

3. Jūsu gars ir radošs medijs, tāpēc viss, ko domājat un jūtat attiecībā uz citiem, notiks arī jūsu dzīvē. Tāda ir Zelta likuma psiholoģiskā nozīme. Jums par citiem cilvēkiem ir jādomā tā, kā jūs gribētu, lai viņi domā par jums.

4. Cita cilvēka pievilšana, apkrāpšana vai apzagšana vainīgajam atnes vienīgi nelaimi un zaudējumus, jo zemapziņa taču precīzi reģistrē visas domas, jūtas un rīcības motīvus. Ja motīvi ir negatīvi, tie izraisa attiecīgas negatīvas sekas. Allaž atcerieties: to, ko nodarāt savam tuvākajam, jūs nodarāt pats sev.

5. Jebkura laipnība, jebkurš pakalpojums, jebkurš labas gribas apliecinājums jums simtkārt atmaksāsies.

6. Jūs esat pats savas pasaules radītājs. Vienīgi jūs izlemjat un atbildat par to, ko domājat par citiem cilvēkiem. Vienmēr atcerieties: atbildību par savu domāšanas veidu nevar novelt uz kādu citu. Jūsu domas un jūtas izpaudīsies jūsu dzīvē. Tātad – ko jūs domājat par savu tuvāko ?

7. Izturieties pret savu jūtu dzīvi kā nobriedis cilvēks. Atzīstiet citu cilvēku tiesības uz citādu viedokli. To pašu varat pieprasīt attiecībā uz sevi. Savu viedokli taču iespējams aizstāvēt, arī nekļūstot rupjam un nepieklājīgam.

8. Dzīvnieki instinktīvi jūt pat visniecīgāko pret viņiem vērsto nepatiku un uz to reaģē vai nu spītīgi, vai agresīvi. Tam, kurš pret dzīvniekiem izturas ar mīlestību, tie nekad neuzbruks. Tāds pats sestais prāts piemīt arī daudziem cilvēkiem.

9. Jūsu priekšstati par kādu cilvēku un sarunāšanās ar viņu iztēlē izraisa atbilstošu reakciju no šī cilvēka puses.

10. Novēliet citiem cilvēkiem to, ko vēlaties pats. Tā ir harmonisku savstarpējo attiecību atslēga.

11. Mainiet savu nostāju pret šefu. Domājiet un izjūtiet to, ka viņš dzīvo pēc Zelta likuma un izpilda mīlestības likumu. Un drīz vien jūs baudīsiet vēlamos rezultātus.

12. Citu cilvēku vārdi un darbi var skart jūs vienīgi tad, ja pats tiem piešķirat spēku. Jūsu domāšanai piemīt radošs spēks – tad nu svētījiet savu tuvāko. Tam, kurš jūs nozākā, vienmēr varat atbildēt: “Lai miers ar tevi !”

13. Mīlas gars atrisina visas savstarpējo attiecību problēmas. Mīlestība taču ir vēlme saprasties, labā griba un mūsu tuvākajā mītošā Dieva cienīšana.

14. Kuprainis vai kroplis jūsos nekad neizraisītu naidu, vienīgi līdzjūtību. Izrādiet tādu pašu līdzjūtību arī tiem cilvēkiem, kuru gars ir sakropļots un dvēsele panīkusi. Visu saprast nozīmē visu piedot.

15. Priecājaties par citu cilvēku panākumiem, veiksmi un paaugstinājumu darbā. Šāda nostāja jums pašam pavērs ceļu uz laimi.

16. Nekad nevienam neļaujiet ietekmēt jūsu lēmumus ar scēnu vai “krokodilasaru” palīdzību. Piekāpība neatmaksājas. Neļaujiet citiem sevi izmantot par kājslauķi un novirzīt no pareizā ceļa. Stingri turieties pie saviem ideāliem, jo vienīgi pozitīvs pasaules skatījumsgarantē mieru, laimi un prieku. Tas, kas jums pašiem nes laimi, darīs laimīgu arī jebkuru citu cilvēku.

17. Viss, ko jūs savam tuvākajam esat parādā, ir mīlestība. Un mīlestība nozīmē novēlēt ikvienam to, pēc kā pats ilgojaties, – veselību, laimi un visas dzīves svētības.

 

 

17. KA AR ZEMAPZINAS PALIDZIBU VAR GUT PANAKUMUS.

 

1. Dievs – jeb dzīve – neņem vērā personību. Dzīvei nav lutekļu. Dzīve – jeb Dievs – sekmē jūsu plānu vai nodomu piepildīšanos vienīgi tad, ja dzīvojat saskaņā ar harmonijas, saskaņas, veselības un prieka principu.

2. Dievs – jeb dzīve – nekad mums neuzsūta slimību vai ciešanas. Pie visām mūsu nelaimēm esam vainīgi mēs paši, proti, mūsu negatīvā un destruktīvā domāšana saskaņā ar šādu likumu: “Kas vēju sēj, tas vētru pļaus.”

3. Jūsu uzskats par Dievu ir jūsu dzīves galvenais pamats. Ja ticat mīlestības Dievam, tad jūsu zemapziņa atbilstoši reaģēs un aplaimos jūs ar tūkstoš svētībām. Ticiet mīlestības Dievam !

4. Dzīve – jeb Dievs – uz jums nedusmojas. Dzīve nevienu netiesā. Dzīve prot piedot. Ja jūs apdedzināt roku – tā rada jaunas šūnas un jaunus audus. Dzīve dziedē visu.

5. Vainas apziņas kompleksu pamatā ir maldīgs uzskats par Dievu un dzīvi. Dievs – jeb dzīve – nevienu cilvēku nenolād un arī nesoda. Vainas apziņa ir vienīgi nepareizu uzskatu, tas ir, negatīvas domāšanas, sekas, kas noved pie sevis mocīšanas.

6. Dievs – jeb dzīve – nevienu cilvēku nenolād un nesoda. Dabas spēki ir absolūti neitrāli. To darbība – labvēlīga vai postoša – ir atkarīga vienīgi no tā, kā tos izmantojat. Ar uguni māju var apkurināt un var arī nodedzināt. Ar ūdeni var padzirdēt izslāpušu bērnu un var arī viņu noslīcināt. Labais un ļaunais ir cilvēku domāšanas un centienu tiešas sekas.

7. Dievs – jeb dzīve – nepazīst atriebību. Cilvēks soda pats sevi ar saviem maldīgajiem uzskatiem par Dievu, dzīvi un universu. Domāšanas procesā cilvēks ar savā garā iemītošā radošā spēka palīdzību rada pats savu laimi vai nelaimi.

8. Ja kāds jūs pamatoti kritizē, tad pasakiet paldies par svētīgākajiem norādījumiem, kas atvieglos jūsu pilnveidošanos.

9. To, kas zina, ka viņš ir savas domu un jūtu pasaules valdnieks, nepamota kritika nespēj aizvainot. Vispareizākā rīcība – novēliet kritizētājam visu to labāko. Tas jums nesīs svētību.

10. Ja jūs sevi un savu dzīvi esat nodevuši Dieva rokās, tad pieņemiet visu, kas notiek. Esiet pārliecināts, ka tas galu galā nāks jums par labu. Šāda nostāja ļaus izvairīties no neobjektīvas kritikas, pašžēlošanas un sarūgtinājuma.

11. Pats par sevi nekas nav labs vai slikts – par tādu to padara vienīgi domāšana. Dzimumattiecības pašas par sevi nav sliktas – tāpat kā tāda nav tieksme pēc barības, bagātības vai patiesas pašīstenošanās. Viss allaž ir atkarīgs no tā, kāda ir katra cilvēka attieksme pret saviem instinktiem, tieksmēm vai centieniem.

12. Ļoti daudzas slimības izraisa skaudība, naids, atriebības kāre un antipātijas. Esiet iecietīgs: piedodiet pats sev un visiem tiem, kas jums nodarījuši pāri. Domājiet par viņiem ar mīlestību un prieku. Tiklīdz jums atmiņā ataust nodarītā pārestība, novēliet tam cilvēkam mieru, un drīz vien sāpīgās atmiņas izbālēs.

13. Piedot nozīmē novēlēt citiem mīlestību, mieru, prieku, gudrību un visas dzīves svētības, līdz atmiņas vairs nav sāpīgas. Tas ir patiesas piedošanas kritērijs.

14. Pieņemsim, ka pirms gada jums uz zoda bija sāpīgs augonis. Vai jums tas vēl sāp ? Nē. Tādā veidā pārbaudiet pats sevi, vai jums vēl arvien ir negatīvas jūtas pret to cilvēku, kas jums reiz nodarījis pāri. Vai jūs vēl joprojām uz viņu dusmojaties ? Ja tā ir, tad jūsu naids zemapziņā vēl nav izsāpējis un nodara lielu postu. Prt to ir tikai viens līdzeklis – vēliet šim cilvēkam visu to labāko tik ilgi, līdz šie vēlējumi kļūst pilnīgi patiesi. Tā arī ir lūgšanas “Piedodiet 70 reiz 7 reizes” patiesā nozīme.

 

 

18. KA ZEMAPZINA NOVERS GARIGUS TRAUCEJUMUS.

 

1. Jebkura problēma slēpj sevī atrisinājumu. Ikviens jautājums ietver sevī atbildi. Bezgalīgā gudrība nāk palīgā tam, kas to ticības un paļāvības pilns lūdz.

2. Viena no galvenajām jūsu zemapziņas funkcijām ir ieradumu veidošana. Zemapziņas brīnumspēka vispāliecināšokais pierādījums ir cilvēka dzīvi veidojošo ieradumu milzīgā nozīme. Cilvēks ir ieradumu vergs.

3. Pastāvīgi atkārtojot to, ko domā vai dara, zemapziņā tiek iekalti automātiski reakcijas un izturēšanās modeļi. Tādā veidā mēs iemācamies staigāt, peldēt, dejot, vadīt automašīnu utt.

4. Jums ir izvēles brīvība. Jūs varat apgūt sliktu vai labu ieradumu. Lūgšanu skaitīšana ir labs ieradums.

5. Zemapziņa realizēs jebkuru iztēles ainu, ko jūs tai neatlaidīgi un nešaubīdamies iedvesīsiet.

6. Vienīgais šķērslis ceļā uz veiksmi un panākumiem ir jūsu negatīvās domas vai priekšstati.

7. Ja samazinās jūsu koncentrēšanās spējas, tad jums ir jāsaņemas un atkal jādomā vienīgi par ilgoto mērķi. Lai šī garīgā pašdiciplīna top jums par stingru ieradumu.

8. Jūsu apziņu var salīdzināt ar fotoaparātu un jūsu zemapziņu – ar gaismas jūtīgu filmu, kurā uz ilgu laiku iespiežas attēli.

9. Neveiksminieku nav – ir vienīgi jūsu baiļu postošā izpausme. Tāpēc rīkojaties stingrā paļāvībā, ka visi jūsu darījumi vainagosies panākumiem. Iztēlē iedomājieties, ka mērķi jau esat sasniedzis, un paļāvīgi turieties pie šī priekštata.

10. Tam, kurš grib atbrīvoties no veca ieraduma, jārīkojas stingrā pārliecībā, ka pašatbrīvošanās padarīs viņu laimīgāku un veselāku. Kad vēlēšanās atmest “iemīļoto netikumu” ir lielāka nekā vēlme to paturēt, tad cilvēks var uzskatīt, ka viņš jau ir pusceļā uz mērķi.

11. Citu cilvēku vārdi un rīcība jūs var aizskart vienīgi tad, ja jūsu domas un jūtas tam piešķir spēku. Nekad neaizmirstiet savas dzīves mērķus: mieru, harmoniju un prieku. Jūs esat savas iekšējās pasaules radītājs.

12. Tas, kurš pārmērīgi lieto alkoholu, cenšas aizbēgt no īstenības. Dzeršanas kaites patiesais cēlonis ir negatīva un destruktīva domāšana. Izdziedināsies ikviens, kas savu domāšanu koncentrēs uz dzīvi, kur valda brīvība, skaidrs prāts un pilnība, un radīs sevī to laimes izjūtu, ko izraisīs pašatbrīvošanās.

13. Daudzi cilvēki nododas dzeršanai vienīgi tāpēc, ka viņiem trūkst drosmes atzīties savā netikumā.

14. Tas pats zemapziņas likums, kas jūs līdz šim ir turējis verdzībā un ierobežojis rīcības brīvību, dāvās jums laimi un brīvību. Vienīgi no jums ir atkarīgs, vai jūs izmantosiet šo vareno principu.

15. Fantāzija aizveda jūs pie pudeles, tāpēc iedomājieties, ka no sava netikuma esat atbrīvojies, un fantāzijas vara jūs atbrīvos.

16. Alkoholisma patiesais cēlonis ir negatīva un destruktīva domāšana. “Kā cilvēks savā sirdī domā, tāds viņš arī ir.”

17. Bailes un šaubas, kas nomāc jūsu dvēseli, ātri izkliedēs paļāvība uz Dievu un ticība dzīvei.

 

 

19. KA ZEMAPZINAS SPEKI AIZDZEN BAILES.

 

1. Dariet to, no kā jūs baidāties, un visas bailes izzudīs. Ar dziļu pārliecību sakiet: “Es šīs bailes pārvarēšu,” – un jums tas izdosies.

2. Bailes ir negatīvu domu saturs. Aizstājiet tās ar konstruktīviem priekšstatiem. Bailes ir nonāvējušas jau miljoniem cilvēku. Cerība un pašpaļāvība ir stiprāka nekā bailes. Nekas nav stiprāks par ticību Dievam un labajam.

3. Bailes ir cilvēces lielākais ienaidnieks. Tās ir neveiksmju, slimību un saspīlētu savstarpējo attiecību cēlonis. Mīlestība aizdzen visas bailes. Tā ir emocionāla saite ar dzīves lielajām vērtībām. Iemācieties mīlēt godīgumu, taisnīgumu, labvēlību, laimi, prieku un panākumus. Dzīvojiet priecīgās labā gaidās, un drīz vien jūs to iegūsiet.

4. Dažādu baiļu radīto priekšstatu suģestīvajam spēkam stājieties pretī ar pozitīviem apgalvojumiem, piemēram: “Es esmu pilnīgi mierīgs un savaldīgs, un drošs.” Ar šo metodi jūs gūsiet labus panākumus.

5. Īstais iemesls atmiņas zudumam mutisko un rakstisko eksāmenu laikā ir bailes. Šo stāvokli jūs varat pārvarēt, bieži un pārliecinoši sakot: “Man ir lieliska atmiņa, tā visu svarīgo saglabā un vajadzības gadījumā vienmēr ir manā rīcībā.” Iedomājieties savu draugu, kas jūs apsveic pēc teicami nolikta eksāmena. Vienmēr paturiet prātā šo vēlamo pozitīvo priekšstatu – un jūs gūsiet panākumus.

6. Ja jūs baidāties no ūdens, tad peldieties. Iedomājieties sevi pludmalē vai peldbaseinā. Izjūtiet, kā jūs ienirstat vēsajā ūdenī un lēnām peldat. Izbaudiet savas ritmiskās kustības un spēcīgos atvēzienus. Tas, kurš pietiekami ilgu laiku būs iztēlojies šo nodarbi, drīz vien sajutīs dziņu to realizēt. Viņš bez bailēm varēs ieiet ūdenī un peldēt. Tāds ir gara likums.

7. Tam, kurš baidās no slēgtām telpām, piemēram, liftiem, ieteicams iedomāties, kā viņš iekāpj liftā, brauc ar to un novērtē šīs ierīces “labdarību” un funkcijas. Un šis cilvēks pārsteigts konstatēs, cik ātri šī metode aizdzen bailes.

8. Cilvēkam ir iedzimti tikai divi baiļu veidi – bailes no krišanas un bailes no draudīgiem trokšņiem. Visi pārējie satraukumi un baiļošanās ir nelabvēlīgas apkārtējās vides rezultāts. Atbrīvojieties no šādām bailēm !

9. Normālas bailes ir labas un vajadzīgas. Bet nenormālas bailes slēpj sevī nopietnus draudus. Pastāvīgi nododoties ar bailēm saistītiem priekštatiem, cilvēks galu galā kļūst par nenormālu baiļu, ātro ideju un kompleksu upuri. Dzīve pastāvīgās bailēs no šķietamām briesmām noved līdz panikai un paralizējošām šausmām.

10. Jebkuras nenormālas bailes jūs varat pārvarēt, atceroties, ka jūsu zemapziņa var vērst jums par labu visus apstākļus un izpildīt jūsu kārstākās vēlēšanās. Ja jums uzmācas baiļu izraisīti priekštati, tūlīt koncentrējiet uzmanību uz pretēju – pozitīvu iztēles ainu. Visātrāk bailes aizdzen mīlestība.

11. Tam, kurš baidās no neveiksmēm, sava domāšana jākoncentrē uz panākumiem. Ja kāds baidās no slimībām, tad viņam jādomā par lielisku veselību. Tam, kurš dzīvo bailēs no nelaimes gadījuma; jāvērš domas uz Dieva labestību un sargājošo roku. Ja kādam uzdzen šausmas nāve, tad viņam jādomā par mūžigo dzīvošanu. Dievs ir dzīve – un jūs dzīvojat Dievā.

12. Lielais aizvietošanas likums ir efektīvs dziedniecības līdzeklis pret jebkura veida bailēm. Jebkurām bailēm pretī stāv cerība. Ja jūs esat slims, tad ceriet izveseļoties, ja dzīvojat baiļu gūstā, tad ilgojaties pēc atbrīvošanās. Gaidiet vienmēr to labāko. Nemitīgi koncentrējieties tikai uz labo, un jūsu zemapziņa atbilstoši reaģēs. Tā nekad nepametīs jūs nelaimē.

13. Bailes galu galā ir vienīgi domu saturs. Taču domām piemīt radošs spēks. Tāpēc arī Ījabs sacīja: “Tas, no kā es visvairāk baidījos, ir ar mani noticis.” Domājiet par labo, un tas notiks.

14. Paskatieties savām bailēm acīs. Izanalizējiet tās no saprāta viedokļa. Iemācieties par savām bailēm pasmieties – tās ir vislabākās zāles.

15. Jums nekas neko nevar nodarīt – izņemot jūsu paša domas. Citu cilvēku suģestijai, konstatējumiem vai draudiem pār jums nav nekādas varas. Šāda vara mīt vienīgi jūsos – un to, kurš vērsīs savas domas uz labo, sargās Dieva roka. Ir tikai viens radošais spēks, kas attīstās harmonijā un tajā izpaužas. Konflikti un strīdi tai ir sveši, un tās vienīgais avots ir mīlestība. Tāpēc arī Dieva varenība sargā to, kas savu garu vērš uz labo.

 

 

20. KA VIENMER PALIKT GARA JAUNAM.

 

1. Tādas garīgās vērtības kā pacietība, labestība, mīlestība, izpalīdzība, prieks, laime, gudrība un sapratne nekad nenoveco. Tas, kurš tās allaž attīsta un savā dzīvē realizē, fiziski un garīgi paliks jauns.

2. Zinātnieki un ārsti ir konstatējuši, ka patiesais priekšlaicīgas novecošanas cēlonis droši vien ir neirotiskas bailes no laika negatīvajām izpausmēm.

3. Vecums ir nevis dzīves novakars, bet gan gudrības rītausma.

4. Dzīves ražīgākie gadi varētu būt vecumā starp 65 un 95 gadiem.

5. Priecājieties par saviem gadiem ! Tie ļauj jums doties tālāk pa dzīves bezgalīgo ceļu.

6. Dievs ir dzīve, uievā. Dzīve pastāvīgi atjaunojas pati no sevis, tā ir mūžīga, neiznīcināma un mūsu pasaules realitāte. Jūs dzīvojat mūžīgi, jo jūsu dzīve ir daļa no Dieva dzīves.

7. Neskaitāmi zinātniski pierādījumi ir apstiprinājuši, ka eksistē pēcnāves dzīve. Izlasiet paši, ko par to saka izcili zinātnieki !

8. Jūs savu prātu nevarat redzēt, taču zināt, ka jums tas ir. Garu jūs nevarat redzēt, bet zināt, ka mākslinieka, mūziķa, ortora un filozofa gars ir neapstrīdama realitāte. Labestības, patiesības un skaistuma garam, kas saviļņo jūsu prātu un sirdi, arī piemīt neapgāžama realitāte. Dzīvi jūs nevarat redzēt, taču zināt, ka tā ir dzīva.

9. Lielu vecumu var definēt kā iespēju dievišķās patiesības vērot no visaugstākā punkta. Vecuma prieki ir lielāki nekā jaunības prieki. Arī garīgajā sportā var sevi apliecināt, arī garīgajās disciplīnās ir sacensība un uzvarētāji. Daba ļauj atkāpties fiziskajam par labu garīgajam – tam tiek dota iespēja sarunāties ar dievišķo.

10. Cilvēka gadus mēs sākam skaitīt tikai tad, kad viņa dzīvē nekā cita vairs nav, ko skaitīt. Ticība un pārliecība nav pakļauta sabrukumam.

11. Jūs esat tik jauns, kā jūs domājat un jūtaties. Jūs esat tik stiprs, par kādu pats sevi uzskatiet. Jūs esat tik derīgs, cik derīgs jūtaties. Jūs esat tik jauns, cik jauns ir jūsu domāšanas veids.

12. Jūsu sirmie mati ir jūsu ieguvums. Jūs taču nevienam nepiedāvājat savus sirmos matus. Jūs piedāvājat savas dzīves laikā gūtās pējas, pieredzi un gudrību.

13. Diētas un sports nevienam nevar palīdzēt saglabāt jaunību. “Kā cilvēks domā, tāds viņš arī ir.”

14. Bailes no novecošanas var novest pie fiziska un garīga sabrukuma. “Tas, no kā es visvairāk baidījos, ir ar mani noticis.”

15. Jūs kļūstat vecs, tiklīdz pārtraucat sapņot un zaudējat interesi par dzīvi. Jūs novecojat, tiklīdz kļūstat viegli aizkaitināms savrupnieks, ķīldīgs un kašķīgs. Piepildiet savu garu ar Dieva patiesībām un starojiet Viņa mīlestības spozmē – tā ir patiesā jaunība.

16. Vienmēr skatieties nākotnē ar prieku, jo dzīve ir bezgalīga.

17. Aiziešana pensijā ir jauna piedzīvojuma sākums. Pievērsieties jaunu zināšanu jomām un paplašiniet savu redzesloku. Tagad jums ir iespēja darīt visu to, pēc kā ilgojāties tad, kad darba dēļ tam neatlika laika. Centieties dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un to izbaudīt.

18. Kļūstiet par sabiedrības veidotāju, nevis par tās gūstekni. Ļaujiet iemirdzēties savam talantam un dotībām.

19. Jaunības noslēpums ir mīlestība, prieks, iekšējs miers un jautri smiekli. “Viņā ir prieka pārpilnība, Viņā nav tumsības.”

20. Jūs varat būt noderīgs. Daudzi filozofi, dzejnieki, mākslinieki, zinātnieki vai citas izcilas personības savus lielākos panākumus ir guvuši tikai pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas.

21. Vecuma ieguvums ir mīlestība, prieks, pacietība, lēnprātība, labestība, ticība, žēlastība un atturība.

22. Jūs esat bezgalīgas dzīves bērns. Jūs esat mūžības bērns. Jūs pats esat radības brīnums.

Ieteikt: