Tavas domas ir svarīgas…


Kaspars Savickis
Nolēmu noskaidrot kā es un biedrība “izskatās” apkārtējo cilvēku acīs. Atbildes tiks izmantotas tikai personīgajām vajadzībām, savas personības pilnveidošanai un biedrības darbības uzlabošanai.
Atbildes lūdzu sūtīt personīgi draugos, vai uz e-pastu savickiskaspars@inbox.lv Jau iepriekš pateicos gan par pozitīvām , gan ne tik pozitīvām atbildēm, galvenais esam patiesi un godīgi, gan pret sevi, gan mani…
P.S atbildes lūdzu numurēt atbilstoši jautājumiem.
1. Kā tu vērtē manu publisko darbību Interneta vidē un reālajā dzīve ?
2. Vai es tavās acīs esmu godīgs un uzticams ?
3. Ko tu domā par mani kā par cilvēku ?
4. Kas manī tevi tracina visvairāk ?
5. Kas manī tev patīk visvairāk ?
6. Kas tavuprāt man būtu jāmaina ?
7. Vai tu man uzticētu savus noslēpumus ?
8. Kas tavuprāt ir biedrība “GiiBii” un ar ko tā nodarbojas ?
9. Kāds ir tavs viedoklis par biedrības mājaslapām www.giibii.lv/ un www.kasparssavickis.id.lv/ ?
10. Vai biedrībai būtu jāatsāk ” Mīlestības stunda” pasākumi ?
11. Tavs jautājums man kā privātpersonai Kasparam Savickim ?
12. Tavs jautājums man kā biedrības “GiiBii” vadītājam ?
Vēlreiz paldies visiem , kas aizpildīs anketu un atbildes atsūtīs uz saviskiskaspars@inbox.lv vai man personīgi draugos.
PaSmaidam un Dzīvojam Laimīgi…
“GiiBii” Kaspars
www.giibii.lv/
Ieteikt: