Paldies.


Paldies Jums visiem. 
 Patiess prieks ka joprojām ir cilvēki , kurus uztrauc mūsu kopējās dzimtenes liktenis. Žēl ka pie valsts vadības ir cilvēki , kas savus personīgos mērķus stāda augstāk par kopējo labumu, viņi laikam neizprot ka tādā veidā laimi nesasniegt, par visu ir jāmaksā. Verdziski izpildot ārzemju pasūtījumus , viņi ne tikai pasliktina mūsu Latvijas situāciju, viņi arī sevi personīgi virza tuvāk bezdibeņa malai. Taču pietiks par skumjo, viņi saņems to ko ir pelnījuši. Parunāsim par priecīgo, par to kas mums ir. Un tie ir labie cilvēki, dažāda vecuma un dažāda izglītības līmeņa, tie  kas savu un savu bērnu nākotni saista ar Latviju. Latvijas vēsture ir bijusi diezgan skumja, sākot ar laikiem , kad svešzemju karaspēks iekaroja Latvijas teritoriju pamatojoties uz to ka viņi ir “augstāk” attīstīti un labāk zin kā mums jādzīvo. Pēc tam nāca citi, kuri vienkārši varēja uzvarēt. Taču vienmēr bija cilvēki, kas ticēja ka Latvija var būt BRĪVA un NEATKARĪGA. Beidzot pienāca liktenīgais brīdis, kad esošā sistēma vairs nevarēja pastāvēt, tas deva iespēju atgūt brīvību un neatkarību. Iesākums bija ļoti skaists, cilvēki cīnījās par brīvību kā vien mācēja , attīrīja Latviju no atkritumiem. Un protams atkal nāk “Svešzemju gudrie” , kuri labāk zin kā ir jādzīvo. Viņi diktē savus noteikumus un pārvērš Latviju par savu koloniju, Iekarotāju metodes ir mainījušās , viņi vairs neizmanto rupju spēku, tagad viņi nāk ar naudu un psiholoģiju. Taču būtība no tā nemainās.
Kā Latvijas vadībā var būt cilvēki, kas ar Latviju un Latviešiem ir tikai attāli saistīti ? Kā mūsu kopējā zeme, meži, īpašumi var piederēt ārzemju uzņēmējiem ?
Kā var pieņemt likumus, kas Latvijas ekonomikai un Latviešiem ir graujoši ?
Kā var atņemt Latvijas iedzīvotājiem tiesības noteikt savu likteni ?
Viņi to ir panākuši ar savu ielikteņu un mūsu pašu kangaru palīdzību.
Prieks par tiem cilvēkiem , kas turpina ticēt mūsu senču sapņiem par Brīvu un Neatkarīgu Latviju. 
Prieks ka arvien vairāk ir to cilvēku , kas saprot ka esoša situācija nav normāla.
Mēs turpinam un turpināsim cīņu par Brīvu un Neatkarīgu Latviju, par valsti ar kuru lepoties. Par valsti, kas rūpējas par saviem iedzīvotājiem un palīdz tiem piepildīt savus sapņus. 
PALDIES JUMS VISIEM !!!
PaSmaidam un Dzīvojam LAIMĪGI !!!
“GiiBii” un Kaspars.
Ieteikt: